Pedagogika

Studia pedagogiczne – na maturzystów czekają dziesiątki specjalności, ukierunkowanych na kształcenie w wyspecjalizowanych dziedzinach nauki o wychowaniu i kształceniu. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie i którą uczelnię powinieneś wybrać. Gdzie możesz pracować po ukończeniu studiów pedagogicznych? Na jakie zarobki możesz liczyć? Jak wyglądają studia pedagogiczne?

Perspektywy zawodowe absolwentów pedagogiki

Absolwenci studiów pedagogicznych, w zależności od specjalności, są przygotowani do praktyki opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży, a także do pracy z osobami dorosłymi w różnym wieku. Przekłada się to, na możliwość pracy w:

  • placówkach szkolnych i przedszkolnych, jako pedagog, wychowawca,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych, m.in. domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, świetlice,
  • placówkach resocjalizacyjnych dla młodzieży (diagnostyczne, wychowawcze i rewalidacyjne),
  • placówkach dla osób ze specjalnymi wymaganiami w zakresie opieki, rehabilitacji, integracji,
  • jednostkach pomocy społecznej,
  • więziennictwie jako osoba zajmująca się resocjalizacją skazanych,
  • ogólnie pojętym biznesie, m. in. jako specjalista do zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju pracowników,
  • firmach szkoleniowych zajmujących się nauczaniem osób dorosłych, np. w zakresie kompetencji miękkich,
  • stowarzyszeniach i fundacjach poszukujących kompetencji pedagoga.

Zarobki po studiach pedagogicznych

Głównym celem osób wybierających się na studia pedagogiczne jest praca w roli nauczyciela. Na podstawie wynagrodzenia.pl, mediana miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela wynosi 3700 zł brutto. 25% nauczycieli zarabia mniej niż 3010 zł i 25% więcej niż 4500 zł.

Wielkość wynagrodzenia zależy od stażu pracy, wykształcenia, miejsca pracy i lokalizacji na terenie kraju. Dla uzyskania wyższego wynagrodzenia będzie trzeba poczekać na zdobycie kilku lat doświadczenia w pracy, pogłębianie swojej wiedzy na dodatkowych kursach czy studiach podyplomowych, wybór pracy w podmiocie prywatnym (np. szkoła niepubliczna zamiast publicznej) i praca w dobrze rozwiniętym regionie kraju, np. zachód Polski, stolica.

Przebieg studiów pedagogicznych

Studia pedagogiczne mają różna formę w zależności od uczelni, która je prowadzi. Pedagogikę można studiować na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich lub też osobno – na studiach licencjackich i magisterskich. Wiele uczelni w ramach kierunku pedagogika oferuje wybór specjalności. Specjalność pozwala na skupienie się, na węższej dziedzinie, w której będzie odbywać się kształcenie. Specjalność może być wybierana już w czasie rekrutacji lub w trakcie nauki, np. po pierwszym semestrze. W tym przypadku warto dowiedzieć się, czy rzeczywiście będziesz miał możliwość studiowania interesującej Cię specjalności czy może jest ona wybierana demokratycznie przez studentów kierunku.

Nieodłącznym elementem studiów pedagogicznych są praktyki zawodowe, pozwalające na przeniesienie teoretycznej wiedzy na praktykę. Miejsce odbywania się praktyk może być wyznaczone przez uczelnię lub wybrane samodzielnie zgodnie z wytycznymi uczelni.

 

Chcąc pracować w szkole, można wybrać z ofertę jednej z wielu warszawskich uczelni prowadzących pedagogikę nauczycielską lub przedszkolną i wczesnoszkolną. Planując pracę w biznesie, doskonałym wyborem będzie pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej. Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w instytucjach publicznych, zajmujących się pomocą socjalną, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, więziennictwie, stowarzyszeniach czy fundacjach, mogą wybrać kierunki studiów pedagogicznych, ukierunkowane na węższe zagadnienia nauki o wychowaniu i kształceniu.

Chcesz poznać więcej Uczelni dostępnych w Warszawie? Zajrzyj na stronę poznan.mapaakademicka.pl.