Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

O uczelni

Idź do Uczelni

#Zorganizuj swoją przyszłość

Jesteśmy jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od wieku kształcimy specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym.

Stawiamy na nowoczesne wzorce dydaktyczne. Starannie łączymy wiedzę z praktyką. Nasz kompleks 5 podmiotów leczniczych daje studentom szansę na naukę u boku wybitnych lekarzy i codzienny kontakt z pacjentem.

Na 19 kierunkach studiów kształcimy około 7000 studentów. Z dumą słuchamy, gdy z uznaniem mówią oni o warunkach, w jakich studiują – o autorytecie swych wykładowców, nowocześnie wyposażonych salach, dogodnej lokalizacji zajęć i perspektywach na znalezienie wymarzonej pracy.

Większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie jeszcze na studiach lub zaraz po ich ukończeniu. Pracują oni w szpitalach, gabinetach, poradniach, laboratoriach lub prowadzą duże placówki medyczne.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to…

Rozwój:

 • Do dyspozycji studentów jest aż 97 kół naukowych.
 • W ramach Akademii Formedis kształcą się przyszli menadżerowie zdrowia.
 • Prężnie działa program wymiany studenckiej ERASMUS+.
 • Dla Was budujemy nowoczesną infrastrukturę – Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny, Collegium Pharmaceuticum i Collegium Humanum.

Prestiż:

 • Wszystkie nasze wydziały mają przyznaną wysoką kategorię A.
 • Nasi studenci regularnie zdobywają Diamentowe Granty, wygrywają w konkursie StRuNa lub trafiają na listę „25 under 25” magazynu Forbes.
 • Doceniamy Laureatów Olimpiad wręczając im jednorazowe stypendia.
 • Pomysłowi studenci tworzą innowacyjne aplikacje mobilne, a zdolni absolwenci wykonują przełomowe zabiegi.

Wygoda:

 • Kampus uniwersytecki ulokowany jest w świetnie skomunikowanej części miasta.
 • Mamy znakomicie wyposażoną Bibliotekę Główną.
 • Zajęcia prowadzimy w ultranowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej.
 • 95% naszych absolwentów znajduje pracę jeszcze na studiach lub zaraz po ich ukończeniu.

Przygoda:

 • Organizujemy studenckie wyjazdy integracyjne do Chaty Jagoda, kultowy Bal Medyka oraz Otrzęsiny dla pierwszoroczniaków.
 • Chór tworzony przez naszych studentów zdobywa liczne nagrody i wyjeżdża na międzynarodowe tournée.
 • Aż 1300 studentów, pokazując ogromne serca, włączyło się jako wolontariusze w walkę z COVID-19.
 • Działamy również charytatywnie angażując się w akcje Doktor Miś Dzieciom, WOŚP, Protetyk Słuchu w Afryce czy Opatrunek na ratunek.

kierunki studiów

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski to ponad 100-letnia historia nauczania studentów na kierunku lekarskim. Co roku, Wydział kończy ok. 300 studentów, a od 1919 roku, czyli momentu powstania wydziału kierunek ten ukończyło ponad 18 000 absolwentów.

Od lat nasi studenci  zajmują czołowe miejsca w  Polsce na egzaminach państwowych (LEK, czy wcześniej LEP). Państwowa Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydział trzykrotnie od 2006 roku i wszystkie oceny uzyskaliśmy pozytywne.

Bardzo mocno stawiamy na to, aby edukacja sprostała wyzwaniom współczesnego świata i medycyny. Rozwijamy nowoczesne metody nauczania, również w oparciu o Centrum Symulacji Medycznej. Egzaminy i zaliczenia odbywają się na elektronicznej platformie OLAT. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie systemu standaryzowanych egzaminów (OSCE). Opracowany został również nowoczesny program nauczania – dający kompleksowe wykształcenie medyczne z logicznym rozłożeniem materiału na kolejnych latach studiów.

Wszystkie działania podejmowane są w ramach wspólnoty gdzie nasi studenci są partnerami w rozmowie o programach nauczania. Ściśle współpracujemy z Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami.

Kierunki studiów

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Ul. Bukowska 70
61-812 Poznań

Tel. 61 854 75 30
e-mail: biurodziekanawl@ump.edu.pl

Wydział Medyczny

Po zmianach jakie dokonały się przed dwoma laty na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny oferuje studia na ośmiu kierunkach kontynuując ponad 25 letnią tradycję kształcenia w miejsce Wydziału Lekarskiego II.

Nasz multidyscyplinarny wydział oferuje studia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, dietetyce, elektroradiologii, optometrii, biotechnologii medycznej, technikach dentystycznych, protetyce słuchu oraz wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu neurobiologii –  studia II stopnia.

W roku bieżącym nasz Wydział opuściło 358 absolwentów, w tym 98 na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Jesteśmy prężnym wydziałem, o dużych osiągnięciach naukowych z kompetentną kadrą dydaktyczną i bardzo szeroką ofertą edukacyjną, zmienianą zgodnie z oczekiwaniami wielu organizacji studenckich ściśle współdziałających z władzami dziekańskimi. Stale rozwijamy naszą bazę dydaktyczną, między innymi dysponujemy najnowocześniejszym laboratorium dla kształcenia studentów protetyki słuchu oraz bardzo nowoczesną salą fantomową dla przyszłych stomatologów. Nasi studenci rozwijają umiejętności praktyczne w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Biotechnologia medyczna (lic.)
 • Dietetyka (lic.)
 • Elektroradiologia (lic.)
 • Optometria, spec. Optyka okularowa (lic.)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Biotechnologia medyczna (mgr)
 • Dietetyka (mgr)
 • Elektroradiologia (mgr)
 • Optometria (mgr)
 • Protetyka słuchu (mgr)
 • Techniki dentystyczne (mgr)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów:

 • Elektroradiologia (mgr)
Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Lekarsko – dentystyczny (mgr)
Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Kierunki studiów:

 • Lekarsko – dentystyczny (mgr)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Medycznego

Ul. Bukowska 70
61-812 Poznań

tel. 61 854 71 31
e-mail: dwmed@ump.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny w 2019 roku uroczyście obchodził 100-lecie nauczania farmacji
i 40-lecie nauczania analityki medycznej. Na Wydziale Farmaceutycznym kształcimy także na kierunku kosmetologia, studia pierwszego i drugiego stopnia, analityka kryminalistyczna i sądowa oraz wspólnie z Politechniką Poznańską na unikatowym, interdyscyplinarnym kierunku inżynieria farmaceutyczna – studia pierwszego stopnia. Od lutego 2022 roku studenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

W bieżącym roku akademickim znacząco poprawią się warunki studiowania, gdyż połowa Jednostek Wydziału Farmaceutycznego przeprowadzi się do nowego budynku Collegium Pharmaceuticum, przy którym umiejscowione jest także Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, stanowiącej platformę współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Druga część Jednostek przeprowadzi się do nowych pomieszczeń za dwa lata.

Wydział Farmaceutyczny prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, zarówno w zakresie procesu dydaktycznego, jak i prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze programy nauczania były nowoczesne i dobrze przygotowywały absolwentów do zmieniającego się rynku pracy. W tworzeniu programów nauczania udział biorą studenci oraz interesariusze zewnętrzni, reprezentujący wszystkie możliwe miejsca pracy naszych absolwentów. W minionym roku kierunki analityka medyczna, farmacja i kosmetologia uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Od lat nasi studenci mają możliwość poszerzania swoich kompetencji poprzez udział w stażach finansowanych przez NCBiR oraz rozwoju naukowego poprzez pracę w Studenckich Kołach Naukowych, a także pracy w Samorządzie Studenckim i innych organizacjach działających na Wydziale.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Kosmetologia (lic.)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Analityka kryminalistyczna i sądowa (mgr)
 • Inżynieria farmaceutyczna (mgr)
 • Kosmetologia (mgr)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów:

 • Analityka kryminalistyczna i sądowa (mgr)
 • Kosmetologia (mgr)
Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Analityka medyczna (mgr)
 • Farmacja (mgr)
Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Kierunki studiów:

 • Analityka medyczna (mgr)
 • Farmacja (mgr)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Ul. Bukowska 70
61-812 Poznań

Tel. 61 854 74 96
e-mail: bodwf@ump.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu to wydział z ponad 45 –letnia tradycją, który oferuje studia na sześciu kierunkach:

fizjoterapia – studia jednolite magisterskie
pielęgniarstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia
położnictwo – -studia pierwszego i drugiego stopnia
ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia
terapia zajęciowa – studia pierwszego stopnia
zdrowie publiczne – studia pierwszego i drugiego stopnia

W 2020 roku dyplom ukończenia studiów otrzymało 850 absolwentów.

W bieżącym roku akademickim 2020/2021 łącznie na wszystkich kierunkach studiuje 1858 osób.

Studenci kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne realizują zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznej.

Studenci, poza obowiązkowa dydaktyka mogą poszerzać swoją wiedze i rozwijać swoje pasje naukowe w licznych kołach naukowych działających na wydziale.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Pielęgniarstwo (lic.)
 • Położnictwo (lic.)
 • Ratownictwo medyczne (lic.)
 • Terapia zajęciowa (lic.)
 • Zdrowie publiczne (lic.)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Pielęgniarstwo (mgr)
 • Położnictwo (mgr)
 • Terapia zajęciowa (lic.)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów:

 • Pielęgniarstwo (mgr)
 • Położnictwo (mgr)
 • Terapia zajęciowa (lic.)
Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Kierunki studiów:

 • Fizjoterapia (mgr)
Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Kierunki studiów:

 • Fizjoterapia (mgr)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bukowska 70,
60-812 Poznań

e-mail: dziekanwnoz@ump.edu.pl
tel. (61) 854-75-33, -36, (61) 854-71-37

rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-00
fax: 61 852-04-55
e-mail: info@ump.edu.pl

Dział Rekrutacji

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarskim, lekarsko-dentystycznym, dietetyką, biotechnologią medyczną, technikami dentystycznymi, optometrią, protetyką słuchu lub elektroradiologią:

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70 pokój E-114 (I piętro)
60-812 Poznań
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-26, 854-74-27, 854-74-28, 854-74-70
fax: (61) 854-74-71

Jeżeli jesteś zainteresowany farmacją, analityką medyczną, kosmetologią, pielęgniarstwem, położnictwem, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową lub zdrowiem publicznym:

Collegium Stomatologicum

Bukowska 70, pokój R-01 (Fosa)
60-812 Poznań
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65
fax: (61) 854-74-71