Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O uczelni

Idź do Uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce, co oznacza realizację dodatkowych zadań, silnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

UAM jest członkiem europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR – European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions. W skład konsorcjum wchodzą także University of Strasbourg (Francja), University of Amsterdam (Holandia), Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy), University of Haute‐Alsace (Francja), University Bodenkultur Wien (Austria), Aristotle University of Thessaloniki (Grecja). Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Wydziały

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Socjologii

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Wydział Prawa i Administracji (już wkrótce poznasz ofertę kierunków na tym Wydziale)

Wydział Anglistyki (już wkrótce poznasz ofertę kierunków na tym Wydziale)

Wydział Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (już wkrótce poznasz ofertę kierunków na tym Wydziale)

Wydział Socjologii

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Wydział Prawa i Administracji (już wkrótce poznasz ofertę kierunków na tym Wydziale)

Wydział Anglistyki (już wkrótce poznasz ofertę kierunków na tym Wydziale)

Wydział Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (już wkrótce poznasz ofertę kierunków na tym Wydziale)

Pozostałe wydziały
 • Wydział Nauk o Sztuce
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Teologiczny
 • Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Historii
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Chemii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Film promocyjny

Rekrutacja

Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekcja Spraw Studenckich
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25, parter
tel. +48 61 829 4376
tel. +48 61 829 4366
e-mail: dnuam@amu.edu.pl
Sekcja Spraw Studenckich czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00