Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

O Wydziale

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej

Obecnie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej jest jednym z największych ośrodków badań miejskich i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym prowadzone są badania obejmujące niemalże całe spectrum problematyki badawczej geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poza kontynuacją wcześniejszych kierunków badań,  na Wydziale prowadzone są badania nad zagadnieniami uznawanymi za kluczowe nie tylko obecnie, ale wręcz za determinujące jakość życia ludzkiego w przyszłości. Należą do nich m.in. badania nad świadczeniami ekosystemów, mobilnością mieszkańców metropolii, zmieniającą się rolą obszarów wiejskich, wyzwaniami zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego, nierównościami społeczno- i ekonomiczno-przestrzennymi, czy też szeroko pojętą partycypacją społeczną w procesach planistycznych.

Równie ważną jak działalność naukowa, jest działalność i oferta dydaktyczna. Wydział prowadzi studia na dwóch kierunkach. Pierwszym, utworzonym w Polsce z inicjatywy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Wrocławskiej, a funkcjonującym od 1991 roku,  jest gospodarka przestrzenna. W ramach studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, a także magisterskich (3-semestralnych oraz 4-semestralnych) II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym kształci się blisko  700 studentów. Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie został także uhonorowany prestiżowym certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition  (AESOP QR).

Drugim kierunkiem, nowatorskim i jedynym obecnie w Polsce, funkcjonującym od 2018 roku, jest zintegrowane planowanie rozwoju. Kierunek ten, uruchomiony w ramach pozyskanych grantów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności, jest obecnie miejscem kształcenia dla ponad 60 studentów. Bardzo ważnym elementem działalności dydaktycznej Wydziału jest prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych kierunek geografia, w tym specjalności geografia społeczno-ekonomiczna (na studiach magisterskich) oraz geoanaliza społeczno-ekonomiczna (na studiach licencjackich).

Studenci Wydziału realizują swoje pasje badawcze w Akademickim Kole Naukowym Gospodarki Przestrzennej oraz Kole Geografów im. Stanisława Pawłowskiego.

kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (inż.)

Gospodarka przestrzenna (7 semestralne)

Tytuł zawodowy: inżynier
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna-studia-inzynierskie-3-5-letnie,220

Gospodarka przestrzenna (lic.)

Gospodarka przestrzenna (6 semestralne)

Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna-studia-licencjackie-3-letnie,219

Zintegrowane planowanie rozwoju (inż.)

Zintegrowane planowanie rozwoju (7 semestralne)

Tytuł zawodowy: inżynier
Profil kształcenia: ogólnoakdemicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/zintegrowane-planowanie-rozwoju,414

Geografia (lic.) - wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Studia realizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Studia stacjonarne I stopnia:

Geografia specjalność geoanaliza społęczno-ekonomiczna (6 semestralne)

Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/geografia-specjalnosc-geoanaliza-spoleczno-ekonomiczna,206

Studia I stopnia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna (inż.)

Gospodarka przestrzenna (7 semestralne)

Tytuł zawodowy: inżynier
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna,223

Zintegrowane planowanie rozwoju (inż.)

Zintegrowane planowanie rozwoju (7 semestralne)

Tytuł zawodowy: inżynier
Profil kształcenia: ogólnoakdemicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/zintegrowane-planowanie-rozwoju,415

Studia II stopnia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (mgr) - 3 semestry

Gospodarka przestrzenna (3 semestralne)

Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna-studia-magisterskie-1-5-roczne,221

Gospodarka przestrzenna (mgr) - 4 semestry

Gospodarka przestrzenna (4 semestralne)

Tytuł zawodowy: magister

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna-studia-magisterskie-2-letnie,222

Studia II stopnia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna (mgr) - 3 semestry

Gospodarka przestrzenna (3 semestralne)

Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna-studia-magisterskie-1-5-roczne,225

Gospodarka przestrzenna (mgr) - 4 semestry

Gospodarka przestrzenna (4 semestralne)

Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Link do rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna-studia-magisterskie-2-letnie,224

Gospodarka przestrzenna: https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-studiow/gospodarka-przestrzenna

Zintegrowane planowanie rozwoju: https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-studiow/zintegrowane-planowanie-rozwoju

Geografia spec. geoanaliza społecznoekonomiczna: https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-studiow/geografia-geoanaliza-spoleczno-ekonomiczna

rekrutacja

Kontakt

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680 Poznań

tel. +48 61 829 6135,

fax +48 61 829 6127

e-mail: wgseigp@amu.edu.pl

strona: wgseigp.amu.edu.pl