Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O Wydziale

Wydział Socjologii UAM

Poznań to najstarszy ośrodek socjologiczny w Polsce. Nawiązywanie do tradycji umożliwia nam bycie na bieżąco ze zmieniającym się światem. Kształcimy na kierunkach socjologia i praca socjalna.

Na studiach socjologicznych uczymy korzystać z narzędzi, za pomocą których można poznawać i zmieniać społeczeństwo. Studentki i studenci socjologii, poza przedmiotami kanonicznymi i fakultetami, wybierają moduły tematyczne. Na studiach licencjackich: Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie, Kultura i media, Socjologia stosowana w sferze publicznej. Na studiach magisterskich: Innowacje społeczne, Relacje w organizacjach, Zarządzanie lokalne. Studia przygotowują do pracy m.in. w badania rynkowych i opinii publicznej, marketingu i zarządzaniu kreatywnym, instytucjach kultury, HR, mediach.

Studia na pracy socjalnej łączą w sobie refleksję o naturze problemów społecznych i wyzwaniach socjalnych współczesnego świata z nauką udzielania profesjonalnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.  Studia oparte są na szerokiej wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej, a także o praktyki zawodowe i specjalizacyjne które przybliżają przyszłe miejsca pracy zawodowej. Na studiach magisterskich zajęcia odbywają się w ramach modułów: Projektowanie pracy socjalnej oraz Zarządzanie usługami socjalnymi. Absolwenci otrzymują dyplom pracownika socjalnego uprawniający do wykonywania zawodu.

kierunki studiów

Kierunki Studiów:

  • Socjologia – studia stacjonarne, I stopnia (lic.)
  • Praca socjalna – studia stacjonarne, I stopnia (lic.)

Kierunki Studiów:

  • Socjologia – studia stacjonarne, II stopnia (mgr)
  • Praca socjalna – studia stacjonarne, II stopnia (mgr)
  • Zaawansowane badania socjologiczne, II stopnia (mgr)

rekrutacja

Galeria zdjęć

Kontakt

Wydział Socjologii UAM

ul. Szamarzewskiego 89, budynek C
60-568 Poznań