POZNAŃSKA MAPA AKADEMICKA

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI W POZNANIU

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

Założycielem Wyższej Szkoły Logistyki jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Wysoka jakość, specjalizacja i rozwój praktycznego kształcenia to cechy uczelni, która otwiera drogę do zawodowego sukcesu. Od lat konsekwentnie przygotowujemy młode kadry logistyczne do podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej.

O gruntowne przygotowanie merytoryczne dbają tu wybitni wykładowcy – specjaliści i praktycy, którzy dzięki wsparciu pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny tworzą unikalne możliwości zdobywania wiedzy, zorientowanej na innowacyjne rozwiązania z zakresu logistyki i gospodarki elektronicznej.

Silne zakorzenienie w realiach biznesowych i aktywna współpraca z przedsiębiorcami – liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej otwiera naszym studentom możliwość zdobywania niezbędnego doświadczenia podczas praktyk i staży. Przedsiębiorcy wskazują też kierunki rozwoju kształcenia przyszłej kadry logistycznej, wpływają na programy nauczania, tak by absolwenci WSL stali się w przyszłości wartościowymi pracownikami, zarówno w firmach krajowych, jak i międzynarodowych. Wybierając studia w Wyższej Szkole Logistyki, dołączasz do grona tych, którzy będą w przyszłości tworzyć jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki.

Studia to czas najbardziej intensywnego wzrostu umiejętności osobistych, zdobywania kompetencji zawodowych, czy językowych. Życzymy, aby był to też czas dobrych inwestycji – w siebie i swoje pasje. Zapraszamy do odkrywania atutów kształcenia specjalistycznego – zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ O UCZELNI

NASZA MISJA

Wyższa Szkoła Logistyki kształci interdyscyplinarnie i profesjonalnie logistyków, otwiera studentom drogę do kariery zawodowej oraz przyczynia się do rozwoju nauk o zarządzaniu w obszarze logistyki. Tym celom przyporządkowane są realizowane nowatorskie programy nauczania oraz badania naukowe.

Spełnienie założonych celów jest wspólnym dążeniem kadry akademickiej i administracyjnej we współpracy z naukowymi i gospodarczymi partnerami z kraju i zagranicy. Służy temu również przyjęcie przez Wyższą Szkołę Logistyki charakteru elitarnego, polegającego na posiadaniu swoistych atrybutów, z którymi jest identyfikowana, to znaczy:

  • rezygnacja z kształcenia masowego,
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
  • wysoka jakość kształcenia.

Priorytetem jest utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze kształcenia logistycznego w systemie polskiego niepublicznego szkolnictwa wyższego oraz kreowanie wzorców w kształceniu logistyków na poziomie wyższym.

WIZJA WSL

Uczelnia budująca trwałe związki z gospodarką oraz kreująca wzorce kształcenia logistycznego w polskim systemie edukacji zawodowej w oparciu o rynkowo zorientowane kształcenie i badania naukowe, a także ścisłą współpracę z założycielem i partnerami uczelni.

Najważniejsze atrybuty potwierdzające osiągnięcie celu:

  • Uprawnienia określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz posiadane certyfikaty i umowy o współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi i przedsiębiorstwami.
  • Potencjał kadrowy w dydaktyce i badaniach naukowych bazujący na pracownikach o najwyższych kwalifikacjach.
  • Wartość dyplomu potwierdzona przez rynek pracy w postaci rozpoznawalnej marki uczelni oraz atrakcyjnych ofert pracy dla absolwentów.

KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oferuje studia licencjackie na dwóch kierunkach: Logistyka i Zarządzanie. Oba kierunki podzielone są na specjalizacje, które można obrać w trakcie toku studiów

Kierunki studiów licencjackich

LOGISTYKA

Transport i spedycja

Logistyka produkcji

Logistyka handlu i dystrybucji

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie logistyką w MŚP

Zarządzanie BHP

Zarządzanie transportem i spedycją

Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oferuje studia inżynierskie na kierunku Logistyka. Logistyka jako studia I stopnia inżynierskie posiada 3 obieralne specjalizacje w trakcie toku studiów.

Kierunki studiów inżynierskich

LOGISTYKA

Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych

Inżynieria systemów informatycznych i technologii cyfrowych w logistyce

Inżynieria procesów logistycznych

STUDIA II STOPNIA

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oferuje studia II stopnia magisterskie na  kierunku: Logistyka. Kierunek ten posiada 7 obieralnych specjalizacji w trakcie toku studiów.

Kierunki studiów II stopnia

LOGISTYKA

Menadżer logistyki

Logistyka przedsiębiorstw

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym

Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Logistics and Suplly Chain Management

Menadżer zakupów i sprzedaży

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

STUDIA DUALNE

To wyjątkowa forma studiów, przeznaczona dla tych osób, które w przyszłości chcą zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Krótko mówiąc, studia dualne przeznaczone są dla ludzi ambitnych, którzy cały czas chcą się rozwijać.

Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w prowadzeniu studiów dualnych, bo pierwsze takie studia wystartowały u nas już w roku 2014. Byliśmy nie tylko pierwszą uczelnią logistyczną oferującą tę formę kształcenia, ale w ogóle jedną z pierwszych w kraju.

Studia dualne polegają na ścisłej współpracy Uczelni, studenta oraz firmy partnerskiej. Student przez dziewięć tygodni zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracuje na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając doświadczenie, które dzisiaj na rynku pracy jest tak cenione. Po zakończeniu studiów Uczelnię opuszcza absolwent w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Kierunki studiów dualnych

LOGISTYKA - STUDIA DUALNE

Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw

STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oferuje 12 kierunków studiów podyplomowych możliwych do podjęcia zarówno po zakończeniu studiów I stopnia, jak i studiów II stopnia.

Kierunki studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE

Menadżer logistyki

SAP w logistyce

Transport i spedycja

Cyfryzacja łańcucha dostaw

Menadżer BHP

Logistyka zarządzania bezpieczeństwem

Logistyka i spedycja – studia dla nauczycieli

Business Intelligence w logistyce

Menadżer zakupów

Menadżer obsługi klienta

Menadżer produkcji

Logistyka

REKRUTACJA

KONTAKT

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Biuro rekrutacji (Studia I i II stopnia)

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Email:
Tel.: +48 61 850 47 76