WYższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

O uczelni

Idź do Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest jedną z nielicznych w Europie Uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. W ciągu ponad 15 lat istnienia Szkoły, ciężko pracowaliśmy, zapewniając studentom najlepszą możliwą jakość kształcenia. Dowodem tego jest już 9 oddziałów zlokalizowanych w całej Polsce. Nie spoczywamy jednak na laurach
i nieustannie dążymy do poszerzenia naszej oferty.

Naszym celem jest kształcenie przyszłych specjalistów w zakresie wszystkich dziedzin bezpieczeństwa, jak również w sferze psychologii, pedagogiki i zarządzania. Uwzględniamy przy tym dynamiczne zmiany na rynku pracy oraz stawiane przed młodymi ludźmi wyzwania społeczno-gospodarcze. Wkrótce uruchomimy nową specjalność – Zarządzanie w Pandemii.

Potrzeby związane z bezpieczeństwem są dla człowieka najważniejszymi w życiu. W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa uczymy nie tylko jak je definiować, lecz przede wszystkim realizować. Każdego dnia poszerzamy naszą bazę kontaktów, nawiązujemy współprace z wiodącymi szkołami, a także z firmami, gdzie nasi studenci odbywają praktyki i staże. Prowadzimy szeroką kooperację międzynarodową, dzięki której nasi studenci mają możliwość skorzystania z programu wymian i kontynuowania nauki m.in.
w Holandii, Czechach, Hiszpanii, a  także we Włoszech.

kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (lic.)

Specjalności:

 • Antyterroryzm

 • Bezpieczeństwo informacji – Cyberterroryzm

 • Bezpieczeństwo publiczne

 • Bezpieczeństwo w pandemii

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa

 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy

 • Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa

 • Specjalność policyjna

 • Specjalność wojskowa

 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

 • Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo zdrowotne (lic.)

Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa

 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia

 • Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż

 • Polityka klimatyczna

 • Psychodietetyka – trener personalny

 • Psychologia zdrowia

 • Terapia zajęciowa

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

 • Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

 • Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

Pedagogika (lic.)

Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią niestacjonarne

 • Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring

 • Logopedia

 • Pedagogika małego dziecka

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

 • Pedagogika pracy z BHP

 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

 • Terapia zajęciowa

Psychologia (lic.)

Specjalności:

 • Neuropsychologia

 • Psychologia dialogu w komunikacji społecznej

 • Psychologia dzieci i młodzieży

 • Psychologia emocji

 • Psychologia kliniczna

 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza

 • Psychologia służb mundurowych

 • Psychologia sytuacji kryzysowych

 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu

 • Psychologia w sporcie

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Audyt i kontrola jakości zarządzania

 • Coaching i przywództwo w biznesie

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą

 • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie

 • Psychologia w zarządzaniu

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i BHP

 • Zarządzanie kadrami – Outsourcing HR

 • Zarządzanie produktem i marką

 • Zarządzanie w pandemii

 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Studia I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (lic.)

Specjalności:

 • Antyterroryzm

 • Bezpieczeństwo informacji – Cyberterroryzm

 • Bezpieczeństwo publiczne

 • Bezpieczeństwo w pandemii

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa

 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy

 • Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa

 • Specjalność policyjna

 • Specjalność wojskowa

 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

 • Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo zdrowotne (lic.)

Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa

 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia

 • Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż

 • Polityka klimatyczna

 • Psychodietetyka – trener personalny

 • Psychologia zdrowia

 • Terapia zajęciowa

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

 • Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

 • Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

Pedagogika (lic.)

Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią niestacjonarne

 • Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring

 • Logopedia

 • Pedagogika małego dziecka

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

 • Pedagogika pracy z BHP

 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

 • Terapia zajęciowa

Psychologia (lic.)

Specjalności:

 • Neuropsychologia

 • Psychologia dialogu w komunikacji społecznej

 • Psychologia dzieci i młodzieży

 • Psychologia emocji

 • Psychologia kliniczna

 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza

 • Psychologia służb mundurowych

 • Psychologia sytuacji kryzysowych

 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu

 • Psychologia w sporcie

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Audyt i kontrola jakości zarządzania

 • Coaching i przywództwo w biznesie

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą

 • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie

 • Psychologia w zarządzaniu

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i BHP

 • Zarządzanie kadrami – Outsourcing HR

 • Zarządzanie produktem i marką

 • Zarządzanie w pandemii

 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Studia II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (mgr)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo przesyłowe gazu i ropy naftowej

 • Bezpieczeństwo militarne

 • Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich

 • Bezpieczeństwo publiczne

 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

 • Kryminalistyka śledcza

 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

 • Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

 • Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Psychologia (mgr)

Specjalności:

 • Neuropsychologia

 • Psychoekologia

 • Psychologia dzieci i młodzieży

 • Psychologia kliniczna

 • Psychologia konfliktu i przemocy

 • Psychologia sądowa i penitencjarna

 • Psychologia zagrożeń społecznych

 • Psychoonkologia

 • Seksuologia społeczna

Studia II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe (mgr)

Specjalności:

 • Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką 

 • Bezpieczeństwo przesyłowe gazu i ropy naftowej

 • Bezpieczeństwo militarne

 • Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich

 • Bezpieczeństwo publiczne

 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

 • Kryminalistyka śledcza

 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

 • Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

 • Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Psychologia (mgr)

Specjalności:

 • Neuropsychologia

 • Psychoekologia

 • Psychologia dzieci i młodzieży

 • Psychologia kliniczna

 • Psychologia konfliktu i przemocy

 • Psychologia sądowa i penitencjarna

 • Psychologia zagrożeń społecznych

 • Psychoonkologia

 • Seksuologia społeczna

Akademicka Szkoła Policealna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

O szkole

Szkoła stwarza możliwość kształcenia w zawodzie Technik Archiwista, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Aktualne dane i prognozy statystyczne wskazują na duże zapotrzebowanie na rynku pracy dla osób z proponowanymi przez nas kwalifikacjami. Nauczanie w tej szkole jest bezpłatne

Idź do szkoły

Kierunki i tryby kształcenia

Uzyskując tytuł Technika Archiwisty, nabywacie uprawnienia do nadzorowania prac z zakresu podstawowych zadań w archiwum, a także opracowywania i popularyzowania materiałów archiwalnych. Nauka obejmuje cztery semestry, a zatrudnienie można znaleźć: w archiwach państwowych oraz zakładowych, składnicach akt, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

Uzyskanie tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uprawnia do oceny stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych. Ważnym atutem jest możliwość organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka trwa trzy semestry. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierunek Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia przygotowuje wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby agencji ochrony osób i mienia. Słuchacze w trakcie nauki mogą dodatkowo uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprez masowych. Wszystkie dodatkowe kwalifikacje uzyskuje się również bezpłatnie.

W programie kształcenia znajdują się m.in. takie przedmioty praktyczne, jak wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencyjne oraz BHP z elementami pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkoła oferuje swoim słuchaczom również bezpłatne wyjazdy na obozy sportowe oraz obozy przetrwania.

Kontakt

DANE KONTAKTOWE:

609 474 277
dyrektor.sp@wsb.net.pl
szkolapolicealna@wsb.net.pl
Dyrektor: dr Grażyna GRADZIŃSKA

ADRES SZKOŁY:
ul. Strusia 12
60-711 Poznań

rekrutacja

Kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu

rekrutacja@wsb.net.pl
rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu – tel. 662 221 133

Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu
tel. 616 703 311
email: kierownik.dziekanatu.poznan@wsb.net.pl
tel. dyżurujący: 692 939 430

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Ul. Elizy Orzeszkowej 1
60 – 778 Poznań