Psychologia

Gdzie studiować psychologię?

Kierunek:

Studia Psychologia

Psychologia to trzeci najpopularniejszy kierunek studiów w Polsce. Nie bez powodu! Dowiedz się jakie perspektywy zawodowe mają absolwenci psychologii. Na jakie zarobki mogą oni liczyć? Jak wyglądają studia z psychologii i na których warszawskich uczelniach, można studiować psychologię?

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów psychologicznych to właściciele własnych gabinetów, ale też pracownicy, w roli psychologa, prywatnych klinik, publicznych poradni, szkół, przedszkoli, sądownictwa, więziennictwa czy wojska. Ponadto, absolwenci psychologii mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę w dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingu, reklamie, PR, CSR, analizach rynku, a także bankowości.

Zarobki psychologa

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków psychologa specjalisty wynosi 3640 zł brutto na miesiąc.

Wielkość wynagrodzenia w tym przypadku zależy m.in. od stażu pracy, wykształcenia, wielkości firmy i regionu kraju, w którym dany psycholog pracuje. Dlatego starając się o jak najwyższe dochody w tym zawodzie, najlepiej mieć przepracowanych kilka lat w zawodzie, mieć ukończone dodatkowe studia, np. podyplomowe, pracować w dużej firmie i dobrze rozwiniętym regionie kraju.

Przebieg studiów na kierunku psychologia

Psychologia to zazwyczaj jednolite studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra, po pięciu latach studiowania. Na niektórych uczelniach, można również spotkać się, z realizacją kierunku psychologia, osobno na pierwszym i drugim stopniu.

W ramach kierunku uczelnie zazwyczaj oferują specjalności, które pozwalają na rozwój w wybranej dziedzinie psychologii. Często występują psychologia kliniczna (ukierunkowana na diagnozowaniu zaburzeń, prowadzeniu terapii) oraz psychologia biznesu (skoncentrowana na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem gospodarki i organizacji).

Jednak nie zawsze same studia wystarczą. Dla osób chcących pracować w zawodzie psychologa, koniecznością jest uzyskanie dodatkowych certyfikatów pozwalających np. na przeprowadzanie testów psychologicznych. Potrzebne może okazać się również ukończenie studiów podyplomowych, aby uzupełnić wiedzę o bardziej szczegółowe zagadnienia z dziedziny psychologii.

 

Studia dostępne na warszawskich uczelniach znajdziesz na Mapa Akademicka